El Nostre Pa

Política de Cookies


1. DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’Usuari que el titular de la pàgina web www.pasolasl.com és de la societat PA SOLÀ, S.L., i les seves dades d’identificació són les següents:

  • Domicili social: C/ Barcelona, 28 – 08310 Argentona (Barcelona)
  • CIF: B63979710
  • Dades del registre: la societat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 37974, foli 217 i full número B313612.
 

2. USUARIS:

La utilització del present portal és absolutament voluntària i suposa l’acceptació plena per qui accedeix al mateix, en endavant “Usuari”, de totes les condicions d’ús vigents en cada moment que es trobin en aquesta adreça. El Prestador es reserva el dret a retirar l’accés a la present pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol Usuari que contravingui el disposat en aquestes condicions d’ús. L’Usuari tindrà la responsabilitat de llegir atentament les presents condicions. Les esmentades condicions seran d’ aplicació independentment de les condicions generals de contractació que en el seu cas resultin d’ obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL:

www.pasolasl.com, proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, «els continguts») a Internet pertanyents al Prestador. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’ estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’Usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’Usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-lo manipular els seus missatges. El Prestador es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, racistes, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

4. COOKIES:

El lloc web del Prestador utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc.

5. MODIFICACIONS:

El Prestador es reserva el dret d’ efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, sense necessitat de previ avís.

6. ENLLAÇOS:

En cap cas el Prestador assumirà cap responsabilitat pels continguts d’ algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en aquest lloc web.

7. DRET D’EXCLUSIÓ:

El Prestador es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin el present Avís Legal i Política de Privacitat.

8. GENERALITATS:

El Prestador perseguirà l’ incompliment del present Avís Legal i Política de Privacitat així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

9. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

El Prestador podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre el Prestador i l’ Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Zona Compra Clientes
Zona Compra Clients